funkcje pomiarowe – True RMS

Multimetry mierzące rzeczywistą wartość skuteczną (True RMS) sygnału, a multimetry mierzące wartość średnią

Ogólnie rzecz ujmując na rynku dostępne są dwa typy multimetrów: mierniki wyświetlające wartość średnią mierzonego sygnału (ang. “average-responding”) oraz mierniki wyświetlające rzeczywistą wartość skuteczną sygnału (ang. “True RMS”).

Pomiar True RMS jest pomiarem napięcia lub prądu przemiennego (AC), który odzwierciedla ilość mocy rozpraszanej na obciążeniu rezystancyjnym w odniesieniu do wartości prądu stałego (DC). Wartość tej mocy jest proporcjonalna do kwadratu zmierzonej wartości TRMS napięcia, niezależnie od kształtu przebiegu mierzonego sygnału. Multimetr mierzący wartość średnią sygnału AC jest skalibrowany tak, aby odczyty były poprawne (zbliżone do TRMS) dla sygnałów czysto sinusoidalnych. Dla innych kształtów sygnałów multimetry mierzące wartość średnią będą wykazywały znaczące błędy pomiarowe. Multimetry takie zwykle sprawdzają się w przypadku pomiarów wykonywanych przy liniowych obciążeniach takich jak standardowe silniki indukcyjne, ogrzewanie rezystancyjne oraz oświetlenie z żarowymi źródłami światła.

W przypadku, gdy obciążenie badanego obwodu ma charakter nieliniowy (czyli podłączone są, np. elementy elektroniczne odkształcające napięcie) mierniki mierzące wartość średnią będą pokazywały wartość znacznie niższą od wartości oczekiwanej (poprawnej). Dlatego też należy zawsze pamiętać o prawidłowym doborze multimetru do konkretnego zadania pomiarowego.

Multimetry Forscher z pomiarem True RMS : FS702 , FS8215 , FS8217 , FS8218 ,